Thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu, in ấn, thi công quảng cáo

Chúng tôi đã chia sẻ công việc thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông cho các bạn

13/08/2015
" Từ định hướng phát triển Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng trở thành bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng, chúng tôi đã tìm đến SMBbrand  và chia sẻ công việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông thương hiệu, dịch vụ khám - chữa bệnh của Ngọc Hồng cho các bạn. Chúng tôi lấy làm hài lòng vì công việc này đã mang lại hiệu quả rất tốt... 
Ông Lê Văn Thệ

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng