Thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu, in ấn, thi công quảng cáoThiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế logo, các ứng dụng logo

Hệ thống nhận diện thương hiệu doanh nghiệp

Thiết kế / Hệ thống nhận diện thương hiệu doanh nghiệp

Giữa hàng triệu các thương hiệu khác nhau, làm sao để khách hàng nhận biết và ghi nhớ đến thương hiệu doanh nghiệp của bạn?

Suy nghĩ trên của bạn chính là mong muốn đầu tư xây dựng một thương hiệu bài bản, phát triển bền vững và công việc đầu tiên là thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, truyền đạt được bản sắc văn hóa doanh nghiệp để tạo lợi thế cạnh tranh. Hãy bắt đầu bằng các gói dịch vụ thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu của SMBBrand.

Chi tiết các gói dịch vụ thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu doanh nghiệp:


Thiết kế logo mới và hệ thống nhận diện 
thương hiệu doanh nghiệp 
 Quy chuẩn logo đã có và thiết kế hệ thống
nhận diện thương hiệu doanh nghiệp 
Thiết kế logo mới: Quy chuẩn logo đã có:
1 Số mẫu phác thảo logo lần 1:5 1 Quy chuẩn màu sắc Logo
2 Số mẫu logo phát thảo lần 2 (trường hợp quý khách  2 Quy chuẩn tỉ lệ Logo

không chọn được logo trong phác thảo lần 1): 2-3
3 Màu sử dụng dạng đơn sắc của Logo
 3 Số lần chỉnh sửa phác thảo logo: không hạn chế Phông (Font) chữ sử dụng cùng Logo
Chuẩn hóa logo:
Thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu
1 Giới thiệu về Logo
 I Thiết kế Bộ nhận diện văn phòng:
1 Danh thiếp (namecard)
2 Quy chuẩn màu sắc Logo
2 Bao thư (22x12, 25x18, 35x25)
3 Quy chuẩn tỉ lệ Logo Tiêu đề giấy (head letter)
4 Khoảng cách an toàn cho Logo 4 Mẫu Ms. Word soạn văn bản (dọc, ngang) 
5 Kích thước Logo nhỏ nhất cho phép 5 Mẫu Ms. Excel soạn văn bản (dọc, ngang) 
6 Màu sử dụng dạng đơn sắc của Logo Bìa hồ sơ (folder) 
7 Logo trên các nền màu được khuyến nghị 7 Nền mẫu Power Point 
8 Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng Logo Thẻ nhân viên 
9 Các trường hợp cần tránh khi sử dụng Logo Đồng phục nhân viên 
10 Phông (Font) chữ sử dụng cùng Logo 10  Giấy nhắn (notes)
 Thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu 11  Giấy giới thiệu 
 I  Thiết kế Bộ nhận diện văn phòng: 12
Giấy mời  
1
 Danh thiếp (namecard) 13 Phiếu thu, phiếu chi 
2  Bao thư (22x12, 25x18, 35x25) 14  Phiếu xuất kho, nhập kho
3 Tiêu đề giấy (head letter) 15  Hóa đơn GTGT
4 Mẫu Ms. Word soạn văn bản (dọc, ngang) 16  Thiệp chúc mừng (hoặc thiệp Tết)
5 Mẫu Ms. Excel soạn văn bản (dọc, ngang) 17  Bìa đĩa, nhãn đĩa CD/ DVD
6 Bìa hồ sơ (folder) II Thiết kế Hệ thống bảng hiệu:
7 Nền mẫu Power Point Bảng hiệu chính
8 Thẻ nhân viên
2 Bảng hiệu quầy Lễ tân
9 Đồng phục nhân viên
3 Bảng hiệu chi nhánh, đại lý, cửa hàng
10  Giấy nhắn (notes) 4 Bảng hiệu/ bảng tên các phòng ban
11 Giấy giới thiệu 5 Bảng thông báo mẫu
12  Giấy mời  III Thiết kế Vật phẩm xúc tiến thương hiệu:
13  Phiếu thu, phiếu chi 1 Túi giấy (hoặc túi vải)
14  Phiếu xuất kho, nhập kho 2 Viết
15  Hóa đơn GTGT 3 Sổ tay
16  Thiệp chúc mừng (hoặc thiệp Tết) 4 Ly giấy, ly thủy tinh
17 Bìa đĩa, nhãn đĩa CD/ DVD 5 Phiếu quà tặng
II Thiết kế Hệ thống bảng hiệu:
6 Thẻ khách hàng
 Bảng hiệu chính Giấy gói quà 
 Bảng hiệu quầy Lễ tân Áo mưa 
3  Bảng hiệu chi nhánh, đại lý, cửa hàng Áo thun 
 Bảng hiệu/ bảng tên các phòng ban 10  Nón 
 Bảng thông báo mẫu 11  Cặp, túi xách da 
III Thiết kế Vật phẩm xúc tiến thương hiệu: 12  Phương tiện vận chuyển 
Túi giấy (hoặc túi vải) III  Thiết kế Bộ tài liệu quảng cáo và truyền thông:
Viết  1 Mẫu thông cáo báo chí 
Sổ tay  2 Website banner 
Ly giấy, ly thủy tinh  Tờ rơi  A4 (hoặc tờ gấp)
Phiếu quà tặng  4 Poster (hoặc Banner) 
Thẻ khách hàng  Brochure (hoặc Catalog)
Giấy gói quà  6 Profile giới thiệu công ty
Áo mưa  IV Dịch vụ phát sinh theo yêu cầu:
Áo thun  Đặt tên thương hiệu
10  Nón  2 Sáng tác slogan
11  Cặp, túi xách da  3 Đăng ký thương hiệu độc quyền
12  Phương tiện vận chuyển   Kết thúc:
IV  Thiết kế Bộ tài liệu quảng cáo và truyền thông:  Hồ sơ bàn giao cho quý khách gồm:
Mẫu thông cáo báo chí  1 Một cuốn in màu Sổ tay quản lý Logo chuẩn và thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu.
Website banner  2 Một CD lưu mẫu Logo, toàn bộ các files chuẩn hóa Logo và các files thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đuôi JPG, Coreldraw hoặc Adobe Ilustrator 
3 Tờ rơi  A4 (hoặc tờ gấp) Phí tham khảo: Từ 7,000,000 – 75,000,000 đ
(tùy theo yêu cầu về hạng mục chưa tính dịch vụ phát sinh theo yêu cầu)

Poster (hoặc Banner)     
Brochure (hoặc Catalog)     
6 Profile giới thiệu công ty     
V Dịch vụ phát sinh theo yêu cầu:     
Đặt tên thương hiệu    
2 Sáng tác slogan     
Đăng ký thương hiệu độc quyền     
Kết thúc:    
  Hồ sơ bàn giao cho quý khách gồm:    
1 Một cuốn in màu Sổ tay quản lý Logo chuẩn và thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu.    
2 Một CD lưu mẫu Logo, toàn bộ các files chuẩn hóa Logo và các files thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đuôi JPG, Coreldraw hoặc Adobe Ilustrator     
Phí tham khảo: 12,000,000 – 120,000,000 đ
(tùy theo yêu cầu về hạng mục chưa tính dịch vụ phát sinh theo yêu cầu)

   


Liên hệ ngay với chúng tôi khi bạn có nhu cầu này!

 


  • Điện thoại: (84.28) 62 936 596    -   Fax: (84.28) 62 936 592
  • Hotline:  Quản lý thiết kế sáng tạo & sản xuất 0931452672  -  Quản lý bán hàng  0983849113
  • Email:  hi@smartbuyvn.com / smartbuysaigon@gmail.com

Hình ảnh sản phẩm